Фискални савјет Републике Српске одржао је 18. новембра 2021. године 26. редовну сједницу на којој је разматран Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 1.1. – 30.6.2021. године. Такође, Фискални савјет је усвојио измјене и допуне Плана јавних набавки Фискалног савјета у 2021. години, те донио Одлуку о попису имовине и обавеза и формирању комисије за попис са стањем на дан 31. 12. 2021. године.