Фискални савјет Републике Српске одржао је 30. новембра 2020. године 25. ванредну сједницу на којој су разматрани:
Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о порезу на доходак, Приједлог закона о измјенама и допунама закона о комуналним таксама, Приједлог закона о допуни закона о посебним републичким таксама и Приједлог закона о измјенама и допунама закона о административним таксама.

На наведене приједлоге закона,  Фискални савјет Републике Српске дао је мишљење и исто доставио Народној скупштини Републике Српске, која ће приједлоге закона разматрати по хитној процедури на 13. редовној сједници.