Фискални савјет Републике Српске одржао је 25. редовну сједницу 9. јуна 2021. године.

На сједници су, између осталог,  разматрани:

  1. Извјештај о раду Фискaлног савјета Републике Српске за период 1. јануар – 31. децембар 2020. године,
  2. Извјештај о спровођењу Закона о фискалној одговорности у Републици Српској за период 1. јануар – 31. децембар 2020. године,
  3. Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 1. јануар – 31. децембар 2020. године,
  4. Приједлог плана за измирење неизмирених обавеза за Републику – главна књига трезора.

У складу са Законом о фискалној одговорности у Републици Српској,  Извјештај о раду Фискалног савјета за 2020. годину и Извјештај о спровођењу Закона о фискалној одговорности у Републици Српској за период 1.1.-31.12.2020. године доставиће се на разматрање и усвајање Народној скупштини Републике Српске. Такође, Народној скупштини доставиће се и мишљења које је Фискални савјет дао на Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 1.1.- 31.12.2020. године и Приједлог плана за измирење неизмирених обавеза за Републику – главна књига трезора.

Поред наведеног, Фискални савјет на истој сједници разматрао је и Приједлог правилника о интерној контроли и интерним контролним поступцима у Фискалном савјету Републике Српске, те Приједлоге планова за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода града Приједор и општине Братунац.