Фискални савјет Републике Српске одржао је 4. фебруара 2021. године, 24. редовну сједницу, на којој је усвојен Приједлог плана рада Фискалног савјета за 2021. годину. Приједлог плана рада достављен је Народној скупштини Републике Српске, Одбору за финансије и буџет ради давања сагласности.

На наведеној сједници усвојени су План јавних набавки за 2021. годину и Извјештај о извршеном годишњем попису на дан 31. децембар 2020. године.