Фискални савјет Републике Српске одржао је 10. јуна 2020. године 22. редовну сједницу на којој су разматрани и усвојени Извјештај о раду Фискалног савјета и Извјештај о спровођењу Закона о фискалној одговорности за период 1. јануар – 31. децембар 2019. године, који ће се доставити Народној скупштини Републике Српске на разматрање и усвајање. Такође, Фискални савјет је разматрао Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 1.1.-31.12.2019. године, те на исти дао мишљење које је у складу са Законом достављено Народној скупштини Републике Српске. На 22. редовној сједници разматране су измјене и допуне Плана јавних набавки за 2020. годину.