Фискални савјет Републике Српске је 13. јула 2020. године одржао 21. ванредну сједницу на којој је разматрано девет тачака дневног реда.

Фискални савјет је разматрао и дао мишљења на приједлоге планова за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода које су доставили град Требиње и општине Пелагићево, Осмаци, Вукосавље и Источно Ново Сарајево. Такође, на овој сједници су донесене и одлуке о избору понуда за набавку роба и услуга за потребе Фискалног савјета, а у складу са Планом јавних набавки за 2020. годину