Фискални савјет Републике Српске одржао је 22. јула 2020. године 22. ванредну сједницу на којој је разматран Документ оквирног буџета Републике Српске за период 2021-2023. година, те приједлози планова за измирење неизмирених обавеза које су доставиле општине Нови Град и Невесиње.
Мишљење Фискалног савјета на Документ оквирног буџета Републике Српске за наредни трогодишњи период достављено је Влади Републике Српске у складу са Законом о фискалној одговорности у Републици Српској.