Фискални савјет Републике Српске одржао је у четвртак 25. јуна 2020. године,  20. ванредну сједницу. На 20. ванредној сједници разматрани су приједлози планова за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода општина Језеро, Билећа и Чајниче, на које је Фискални савјет у складу са Законом о фискалној одговорности у Републици Српској дао мишење које је достваљено наведеним јединицама локалне самоуправе и Министарству финансија у Влади Републике Српске.