Фискални савјет Републике Српске одржао је 1. новембра 2022. године 2. ванредну телефонску сједницу.

  На сједници су разматрани:

  1. Приједлог програма економских реформи Републике Српске за период 2023-2025. године – по хитном поступку,
  2. Приједлог буџета Републике Српске за 2023. годину – по хитном поступку и
  3. Приједлог плана за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода општине Соколац.

Фискални савјет је након разматрања Приједлога програма економских реформи Републике Српске за период 2023-2025. године и Приједлога буџета Републике Српске за 2023. годину, у складу са чланом 19. став 2. тачка 1) Закона о фискалној одговорности у Републици Српској,  дао мишљење на приједлоге ових докумената и доставио их Народној скупштини Републике Српске. Такође, на сједници је разматран и Приједлог плана за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода општине Соколац, а мишљење на наведени Приједлог плана достављено је надлежном органу јединице локалне самоуправе.