Фискални савјет Републике Српске одржао је дана 13.октобра 2022. године 2. редовну сједницу, на којој су разматрани: Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01. 01 – 30. 06. 2022. године и Приједлог плана за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода општине Лопаре. Фискални савјет је у складу са чланом 19. став 2. Закона о фискалној одговорности у Републици Српској дао мишљење на наведене документе и иста доставио органима надлежним за њихово разматрање и усвајање.