Фискални савјет Републике Српске одржао је 19. ванредну сједницу 2. јуна 2020. године на којој су разматрани захтјеви општина Братунац и Шамац за давање мишљења на приједлоге планова за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода. Фискални савјет је у складу са Законом о фискалној одговорности у Републици Српској, након разматрања достављених планова дао мишљење на исте.