Фискални савјет Републике Српске одржао је 25. јуна 2024. године 14. ванредну сједницу на којој је разматран Приједлог закона о измјени Закона о отпису потраживања, те приједлози планова за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода које су Фискалном савјету доставиле општине: Србац, Лопаре и Нови Град.
Фискални савјет је мишљење на Приједлог закона о измјени Закона отпису потраживања доставио Народној скупштини Републике Српске, док су мишљења на приједлоге планова за измирење неизмирених обавеза достављена надлежним органима јединица локалне самоуправе