Фискални савјет Републике Српске одржао је 11. јуна 2024. године 13. ванредну сједницу на којој је разматран Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 1.1.-31.12. 2023. године.
Фискални савјет је у складу са надлежностима утврђеним Законом о фискалној одговорности у Републици Српској дао мишљење на наведени документ, које је достављено Народној скупштини Републике Српске. Такође, на 13. ванредној сједници разматрани су приједлози планова за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода које су Фискалном савјету доставили град Бијељина, те општине Угљевик, Челинац и Источни Стари Град.