Фискални савјет Републике Српске одржао је 6. децембра 2023. године 10. редовну сједницу, на којој су разматрани:
  1. Приједлог програма економских реформи Републике Српске за период 2024-2026. године, по хитном поступку,
  2. Приједлог буџета Републике Српске за 2024. годину, по хитном поступку,
  3. Приједлог закона о допунама Закона о порезу на доходак, по хитном поступку,
  4. Приједлог закона о допунама Закона о доприносима, по хитном поступку,
  5. Приједлог закона о измјени Закона о отпису потраживања, по хитном поступку,
  6. Приједлози Закона о платама, и то:
  • Приједлог закона о измјени Закона о платама запослених у области културе Републике Српске, по хитном поступку,
  • Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у основним и средњим школама и ђачким домовима у Републици Српској, по хитном поступку и
  • Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у области високог образовања и студентског стандарда Републике Српске, по хитном поступку.
У складу са надлежностима Фискалног савјета Републике Српске, утврђеним Законом о фискалној одговорности у Републици Српској, на наведене приједлоге докумената и закона дата су мишљења, која су достављена Народној скупштини Републике Српске.