Фискални савјет Републике Српске одржао је 24. октобра 2022. године 1. ванредну сједницу на којој је разматран Приједлог другог ребаланса Буџета Републике Српске за 2022. годину. У складу са надлежностима утврђеним Законом о фискалној одговорности у Републици Српској, Фискални савјет је дао мишљење на Приједлог другог ребаланса Буџета Републике Српске за 2022. годину и исто доставио Народној скупштини Републике Српске