Фискални савјет Републике Српске објављује резултате јавне конкуренције поводом расписаног Јавног конкурса за пријем у радни однос на неодређено вријеме службеника за финансијско-рачуноводствене послове, са статусом намјештеника, 1 извршилац.