Фискални савјет Републике Српске је у циљу спровођења Јавног конкурса за избор и пријем у радни однос на неодређено вријеме службеника за финансијско – рачуноводствене послове, именовао Конкурсну комисију која ће 13. новембра 2023. године обавити улазни интервју са кандидатима који испуњавају опште и посебне услове Јавног конкурса.

Информације о саставу Конкурсне комисије, кандидатима који су позвани на интервју те мјесту и времену одржавања улазног интервјуа налазе се у посебном документу који можете преузети у наставку ове вијести.