Фискални савјет Републике Српске одржао је 23. септембра 2020. године 23. редовну сједницу.
На дневном реду редовне сједнице разматрани су приједлози планова за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода које су у складу са обавезом утврђеном Законом о фискалној одговорност у Републици Српској доставиле општине Лопаре и Источни Стари Град те град Градишка.

Такође, на овој сједници Фискални савјет је разматрао Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 1. јануар – 31. децембар 2020. године. Мишљење Фискалног савјета на овај документ доставиће се Народној скупштини Републике Српске.