Fiskalni savjet Republike Srpske održao je dana 26. decembra 2022. godine 3. redovnu sjednicu.
Na sjednici su razmatrane sljedeće tačke dnevnog reda:
1. Usvajanje zapisnika sa 2. vanredne sjednice Fiskalnog savjeta Republike Srpske,
2. Verifikacija odluka donesenih na 1. i 2. vanrednoj sjednici Fiskalnog savjeta Republike Srpske, sa prijedlogom zaključka,
3. Razmatranje mišljenja na Prijedlog zakona o dopunama Zakona o doprinosima, po hitnom postupku,

4. Razmatranje mišljenja na Prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o posebnim republičkim taksama, po hitnom postupku,
5. Razmatranje mišljenja na:
– Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva Republike Srpske, po hitnom postupku,
– Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u javnim službama Republike Srpske, po hitnom postupku,
– Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u oblasti kulture Republike Srpske, po hitnom postupku,
– Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Republici Srpskoj, po hitnom postupku,
– Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda Republike Srpske, po hitnom postupku,
– Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u organima uprave Republike Srpske, po hitnom postupku,
– Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, po hitnom postupku i
– Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa Republike Srpske, po hitnom postupku.
6. Razmatranje Prijedloga odluke o izmjenama Plana javnih nabavki u Fiskalnom savjetu Republike Srpske za 2022. godinu,
7. Razmatranje Prijedloga odluke o usvajanju Plana javnih nabavki u Fiskalnom savjetu Republike Srpske za 2023. godinu,
8. Razmatranje Prijedloga pravilnika o javnim nabavkama u Fiskalnom savjetu Republike Srpske,

9. Razmatranje Prijedloga pravilnika o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem imovine i obaveza.

Nakon analize prijedloga zakona u okviru tačka 3., 4. i 5. Fiskalni savjet Republike Srpske je, u skladu sa nadležnostima utvrđenim Zakonom o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj, dao mišljenje na navedene prijedloge zakona i ista dostavio Narodnoj skupštini Republike Srpske. Takođe, u skladu sa izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama usvojen je Plan javnih nabavki u Fiskalnom savjetu Republike Srpske za 2023. godinu, te izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2022. godinu. Takođe, usvojeni su i Pravilnik o javnim nabavkama u Fiskalnom savjetu Republike Srpske i Pravilnik o rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem imovine i obaveza.